ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำบ้านนางดอกไม้ โพธิ์อุ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2564
     เจ้าหน้าที่ อบต.สวนป่าน นำเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณบ้านนางดอกไม้  โพธิ์อุ่น  หมู่ที่ 1 ต.สวนป่าน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง