ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-4 of 4 results.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๔
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561