ณณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ นำยาฟ้าทะลายโจรมอบให้แก่ อบต.สวนป่านและศูนย์พักคอย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.สวนป่าน ขอขอบคุณ..คุณณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์เลขานุการ มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีน และ กรรมการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม นำยาฟ้าทะลายโจรมอบให้แก่ อบต.สวนป่านและศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด19 ตำบลสวนป่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง