ส่งผลัดการจัดเวรยาม..ดูแลศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลสวนป่าน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 สิงหาคม 2564 18.00 น.
ส่งผลัดการจัดเวรยาม..ดูแลศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลสวนป่าน วันนี้ท่านปลัด ตรวจตราเวรยามกับคุณหมอ อสม. โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณโดยรอบ และตรวจกล้องวงจรปิดตลอด..ขอให้ญาติผู้ป่วยสบายใจได้คะ เราจะดูแลทุกท่านให้ดีที่สุด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง