พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก มอบพัดลม และหมอน เพื่อนำไปใช้ตามวัตุประสงค์ ให้กับ #ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลสวนป่าน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.
พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก มอบหมายให้ พระทวีศักดิ์ อภิญโญ พระเลขานุการฯ เป็นตัวแทนมอบพัดลม และหมอน เพื่อนำไปใช้ตามวัตุประสงค์ ให้กับ #ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลสวนป่าน โดยมีปลัดโยษิตา จันทวงษ์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้รับมอบ
ขอกราบขอบพระคุณ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง