หากไม่ติดต่อชำระภาษีใน มิถุนายน จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีไปยังผู้ค้างชำระภาษีนอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่มด้วยนะคะ

 ประเภท : ข่าวภาษี

หากไม่ติดต่อชำระภาษีในเดือน มิถุนายนจะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีไปยังผู้ค้างชำระภาษีนอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่มด้วยนะคะ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง