ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้เวลา 10.00 น.
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าประธานกองทุน สปสช. เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสวนป่าน เพื่ออนุมัติแผนงานและโครงการ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง