อบต.สวนป่าน ทำการซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566
ร.ต.อ. อิสระ ครุกานนท์ รององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน ให้รับผิดชอบงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อบต.สวนป่าน ทำการซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงานเพื่อให้คงสภาพใข้งานได้ตามปกติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน นครปฐม ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
##ถนน-น้ำประปา-ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง แจ้งได้ที่ อบต.สวนป่าน
โทร. กองช่าง 034-900273 ต่อ 105
ร.ต.อ.อิสระ ครุกานนท์ รองนายก อบต.สวนป่าน โทร.085-9337324
ผอ. กำพล สงฆ์ปรีดา โทร. 081-9959367
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน นครปฐม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง