ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 7 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565
ประกาศใข้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๔
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562