สำนักปลัด

คนงานประจำรถขยะ

นายสมพงษ์ บัวคำ


นายวิโรจน์ เครืออยู่