รับสมัครเลือกตั้งวันแรก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
##บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่านฟวันแรก ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง