ยกเลิกสถานที่กักตัวผู้มีความเสียงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙ ของตำสวนป่าน หรือ Tambom Quarantine

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์
ยกเลิกสถานที่กักตัวผู้มีความเสียงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙ ของตำสวนป่าน หรือ Tambom Quarantine
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง