ตัดต้นไม้ล้มกรีดขวางทางจราจร โรงเหล้า ซอยโรงหล่อพระ หมู่ที่ 5

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 #ep4
      เจ้าหน้าที่ อบต. สวนป่าน ออกสำรวจพื้นที่เนื่องจากต้นไม้ล้มกรีดขวสงทางจราจร โรงเหล้า ซอยโรงหล่อพระ  หมูที่ 5 ต.สวนป่าน เรียบร้อยแล้วค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง