อบต.สวนป่าน ตรวจเยี่ยมบ้านหลังคาพังเนื่องจากเหตุลมพายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 #ep1
      อบต. สวนป่าน นำโดยปลัดโยษิตา  จันทวงษ์ และเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจพื้นที่เนื่องจากลมพายุเข้าเมื่อคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทำให้หลังคาพัง กระเบื้องแตกหักชำรุดเสียหาย จำนวน 18 แผ่น บ้านนายบรรจง  อินทร์ปัญญา หมูที่ 1 ต.สวนป่าน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง