วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. อบต.สวนป่าน โดยท่านปลัดโยษิตา จันทวงษ์ พร้อมด้วย ผอ.กองคลัง หน.สป. นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงบ้านเลขที่ 101/4,39/1,98,84/1 และ 84/3 หมู่ที่ 6 ที่มีกลุ่มเสี่ยง 5 ครัวเรือน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
อบต.สวนป่าน โดยท่านปลัดโยษิตา จันทวงษ์ พร้อมด้วย ผอ.กองคลัง หน.สป. นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงบ้านเลขที่ 101/4,39/1,98,84/1 และ 84/3 หมู่ที่ 6 ที่มีกลุ่มเสี่ยง 5 ครัวเรือน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง