ระบบจัดจัดเก็บขยะในตำบลสวนป่าน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64

ระบบจัดจัดเก็บขยะในตำบลสวนป่าน
เป็นการจ้างเหมาบริษัทเอกขนเข้ามาจัดเก็บ
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง