อบต.สวนป่าน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจสอบพื้นน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสวนป่าน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
อบต.สวนป่าน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจสอบพื้นน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสวนป่าน พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือการระบายน้ำ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง