อบต.สวนป่านดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 17.00 น.
อบต.สวนป่านดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลสวนป่าน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง