พนักงาน อบต.สวนป่าน ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ หมูที่ 1

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
พนักงาน อบต.สวนป่าน ทำการซ่อมแซมท่อเมนประปาที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง