อบต.สวนป่าน นำถุงยังชีพของ อบต.สวนป่าน ไปมอบให้กับกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 6

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันที่ 13 กันยายน 2564 10.00 น.

อบต.สวนป่าน โดยหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย จนท. นำถุงยังชีพของ อบต.สวนป่าน ไปมอบให้กับกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ครัวเรือน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง