อบต.สวนป่าน รับ-ส่งผู้สูงวัย ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 สิงหาคม 2464
จัดรถ อบต.สวนป่าน รับ-ส่งผู้สูงวัย ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยอะไรได้ก็ยินดีคะ
2,000 กว่าคิว 4 ตำบล ณ วัดสระกะเทียม คนเยอะเลยทีเดียว

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง