กลุ่มตั้งเซียฮวดบริจาคข้าวสารและน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยเพื่อดำเนินการแจกจ่ายต่อไป

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
กลุ่มตั้งเซียฮวด ได้นำข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ ,น้ำดื่มชนิดแก้วจำนวน 50 ลัง และน้ำดื่มขวดใหญ่ จำนวน 50 แพ๊ค มามอบให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเพื่อดำเนินการแจกจ่ายต่อไป
#ขอขอบคุณมากค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง