ขอแจ้งประชาสัมพันธ์คะ **ด้วยวันพรุ่งนี้ทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่านจะออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการเก็บขยะให้กับพี่น้องชาวหมู่ที่ 6 ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 6 *วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.ถึง 12

 ประเภท : ข่าวภาษี
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์คะ
**ด้วยวันพรุ่งนี้ทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่านจะออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการเก็บขยะให้กับพี่น้องชาวหมู่ที่ 6
ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 6
*วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
เวลา 9.00 น.ถึง 12.00 น. นะคะ
โปรดใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ ขอบคุณคะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง