กำนันจิราภรณ์ แพรอัตถ์ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการตรวจโควิดเชิงรุก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
#ตำบลสวนป่าน สู้โควิด-19
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เริ่ม 09.00 น.
ท่านกำนันจิราภรณ์ แพรอัตถ์ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการตรวจโควิดเชิงรุก ให้กับฝ่ายปกครอง ที่เป็นด่านหน้า ชุดพนักงานควบคุมโรค ชุดพนักงานประจำรถขยะของอบต. และประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ โดยความร่วมมือกับ รพสต.สวนป่าน และอบต.สวนป่าน
ในการนี้ท่านปลัด อบต. ประธานศูนย์พักคอย ได้จัดรถอบต.และเจ้าหน้าที่เตรียมรับ-ส่งผู้ป่วย และรอที่จะพาเข้าศูนย์พักคอยในทันที
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมในวันนี้..พบกันอีกทีกับการตรวจเชิงรุกทั้งตำบล วันที่ 15 ส.ค. 2564 คะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง