อบต.สวนป่าน ได้รับมอบหมายให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่สถานที่กักตัวระดับตำบล(TQ) และบ้านคนป่วย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 สิงหาคม 2564
อบต.สวนป่าน โดยนักบริหารจัดการ และ จนท.พ่นยาควบคุมโรค ได้รับมอบหมายให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่สถานที่กักตัวระดับตำบล(TQ) และบ้านคนป่วย บ้านเลขที่ 42/1 ม.6 ตามที่ รพสต.สวนป่าน ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ฉีดพ่น คะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง