นายสมพงษ์ พันธ์แจ่ม ประธานสภา อบต.สวนป่าน ได้นำทีม สมาชิกสภา อบต สวนป่าน เยี่ยมชม #ศูนย์พักคอย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 สิงหาคม 2564
นายสมพงษ์ พันธ์แจ่ม ประธานสภา อบต.สวนป่าน ได้นำทีม สมาชิกสภา อบต สวนป่าน เยี่ยมชม #ศูนย์พักคอย ตำบลสวนป่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนป่าน โดยมี ท่านปลัด อบต. และคณะหน.ส่วน นำเยี่ยมชมโดยรอบ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง