พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร(เสธแก้ว) ส.ส. เขต 1 นครปฐม ลงพื้นที่ตำบลสวนป่าน นฐ.

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น.
พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร(เสธแก้ว) ส.ส. เขต 1 นครปฐม ลงพื้นที่ตำบลสวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อ #แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวกลุ่มเสี่ยง และ #มอบอุปกรณ์ที่ทางสาธารณสุขจำเป็นต้องใช้ ให้กับ รพ.สต.สวนป่าน
พร้อมให้กำลังใจ #ผู้ปฏิบัติงานในด่านหน้าให้มีขวัญ กำลังใจในการทำงานให้กับประชาชน รวมทั้งฝากเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ที่มีอยู่ 14 ครัวเรือนในตอนนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและเป็นกันเอง ระหว่างนักการเมือง จนท.อบต.สวนป่าน ฝ่ายปกครอง รพสต. และ อสม. ตำบลสวนป่าน
ขอขอบคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง