อบต.สวนป่าน เดินทางไปให้กำลังใจ ให้คำแนะนำการกักตัวอยู่ที่บ้าน และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 3 ส.ค. 2564
วันนี้ท่านปลัด อบต. นำทีม ผอ.กองช่าง/ผอ.กองคลัง/หน สป./ นักจัดการงานทั่วไป และผู้ช่วยฯ เดินทางไปให้กำลังใจ ให้คำแนะนำการกักตัวอยู่ที่บ้าน และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง@ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านเลขที่ 80/3,80/5และ 80/6 ม.2 จำนวน 3 ชุด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง