#ศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วย Covid-19 ตำบลสวนป่าน (Community Isolation)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
#ศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วย Covid-19 ตำบลสวนป่าน (Community Isolation) ขอขอบคุณ
-ปลัด อบต.สวนป่าน และเจ้าหน้าที่
-กำนันตำบลสวนป่าน และฝ่ายปกครอง
-ผอ.รพสต. และ ทีมงานสาธารณสุข
-ประธาน อสม. และ อสม. ตำบลสวนป่าน
รวมแรงร่วมใจเร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนป่าน(หน้าที่ทำการ อบต.สวนป่าน) เพื่อเป็นสถานที่ดูแลอาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโควิดสีเขียวในชุมชน อย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลคนสวนป่านคะ
รออีกนิดนะคะ เหลือเตียง ที่นอน มุ้งลวด กล้องวงจรปิด ปรับปรุงห้องน้ำแยกชาย-หญิง ซึ่งคาดว่าน่าจะพร้อมในสัปดาห์นี้ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ
ขอขอบคุณทุกองค์กรที่มาช่วยเหลือกัน อันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ จึงต้องใช้คนช่วยกันมากกว่า 5 คนไม่งั้นเปิดศูนย์ไม่ทันแน่คะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง