อบต.สวนป่าน มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องส่งคัดกรอง ทั้งหมด 4 ราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ัวันศุกร์ที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น.
อบต.สวนป่าน มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องส่งคัดกรอง ทั้งหมด 4 ราย คือ จาก TQ =2 ราย ม.6=1 ราย และ มี.2=1ราย โดยนักบริหารจัดการงานทั่วไป และ จนท. นำรถรับ-ส่งกลุ่มเสี่ยง ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่องค์พระปฐมเจดีย์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง