สำรวจถนนตามร้องขอ สายทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรเชื่อต่อถนนสายบ้านบึงกุ่ม หมู่ท่ี 6

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้เวลา 10.00 น.
นางสาวโยษิตา จันทวงษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.สวนป่าน นำทีม
-ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา
-หน.สป. และนักจัดการทั่วไป
-สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
สำรวจถนนตามที่ร้องขอ คือ
**สายทางเข้าหมู่บ้านจัดสรร เชื่อมต่อถนนสายบ้าน-บึงกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง