สำรวจถนน หมู่ที่ 5

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้เวลา 09.45 น. สำรวจถนนหมู่ที่ 5
นางสาวโยษิตา จันทวงษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.สวนป่าน นำทีม
-ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา
-หน.สป. และนักจัดการทั่วไป
-นายบัว ป้อมโอชา ส.อบต. หมู่ที่ 5
-นายวสุวัสน์ แก้วจีราสิน ส.อบต. หมู่ที่ 5
สำรวจถนนตามที่ร้องขอ เส้นที่ 1 คือ
**สายถนนบ้านนายวิเชียร เลิศปาน กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร ซึ่งเป็นการขอถนนคสล. เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบลไว้ก่อน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง