อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลสูงอายุที่มีวาวะพึ่งพิง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงดำเนินการ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!